Абонаментно Счетоводно Обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване при нас

Забравете за всички грижи и спестете време като сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване със Счетоводна къща Ковачев

Абонаментът включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Разработване на индивидуален план за оптимизиране на финансовите и данъчните задължения, съобразно спецификата на извършваната дейност;
 • Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри;
 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне на ведомости за заплати,  Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт;
 • Изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори, декларации образец  1 и 6 към НАП;
 • Обработка и подаване на болнични листове в НОИ, следене изплащането на обезщетенията;
 • Съставяне на амортизационен план на дълготрайните активи (счетоводен и данъчен);
 • Професионално изготвяне на документация свързана с различни разрешителни и лицензи за упражняване на съответната дейност
 • Изготвяне на системи за самоконтрол, НАССР;
 • Регистрация в Комисията за защита на личните данни
 • Изготвяне на Инструкции за осигуряване на пожарната безопасност
 • Защита на интересите пред Данъчните служби;
 • Вътрешни ревизии и инвентаризации;
 • Отчети за НСИ – тримесечни и годишен;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне годишна данъчна декларация, публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър.

Контакти

E

Работно време

Понеделник – Петък:
08:30 – 17:00ч
Обедна почивка: 12:00 – 12:30ч
Събота и Неделя: почивен ден

E

Лице за контакт

Мариян Ковачев

E

Адрес

ул. “Евлоги Георгиев” №1, гр. Варна

E

Телефон

Офис: 052/985 888
Moб: 0896/ 494 514

E

Email

info@kovachev.biz

Съобщение

Моля, отбележете преди да продължите*

7 + 15 =