Данъчни Услуги

Повече за данъчните услуги, които предлагаме

Едно от основните изпитания пред собствениците на бизнес, без значение от размера на организацията,  е че трябва да се справят с плащането на данъци и отношенията с местните данъчни власти. Това е ключов момент, който изисква съдействие от квалифициран и опитен професионалист. Данъчните специалисти от Счетоводна къща Ковачев могат да ви предложат най- добрите решения относно вашите сделки, като целта е да се оптимизират и намалят данъчните Ви задължения, както и да бъдат изготвени в съответствие с данъчното законодателство. Ние Ви предлагаме :

Данъчна защита

Ние ще представляваме Вашата компания пред Националната Агенция за Приходите по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и по този начин ще съдействаме за изграждането на един по-структуриран имидж на вашия бизнес пред данъчната администрация. Заедно с Вас ще създадем и приложим план относно съответната данъчна ревизия, ще участваме в разработване на обяснения и мотивирани възражения в хода на ревизията или насрещната проверка за минали данъчни периоди, ще ви защитаваме и в други евентуални спорове с данъчните органи.

Данъчни консултации

Ние можем да Ви предоставим цялостна услуга за данъчна консултация, в зависимост от спецификите и типа на вашия бизнес, което включва:

  • данъчни консултации във връзка с местните данъци и такси, с ДДС ефекти, със сделки между свързани лица и конкретни данъчни процедури;
  • консултации във връзка с корпоративно и лично подоходно облагане;
  • консултации по данъчни ефекти при различен тип спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
  • консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми – сливания, вливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси;
  • изготвяне на анализи и прогнози за размера на годишните данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване или по повод на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица.

Данъчни стратегии

В избора си на стратегия за управление на данъчните рискове, мениджърите трябва да бъдат напълно информирани. Ние ще ви помогнем като:

  • извършим изчерпателен данъчен анализ на вашите бизнес дейности (трансферно ценообразуване, сделки между свързани цени, безвъзмездни сделки и други);
  • ще направим оценка на текущата ви данъчна позиция, ще анализираме съществуващите и потенциални рискове, и ще предложим стратегия за управление на данъчния риск на Вашия бизнес.
  • ще ви предложим съдействие във връзка с данъчното планиране и оценка, както във връзка с конкретни сделки, така  и при избор на подходящата данъчна структура за инвестиции и бизнес проекти на съществуващи предриятия и такива, които тепърва ще бъдат създадени.

Ако имате нужда от текущи данъчни консултации или просто от решение на конкретен данъчен казус, свържете се с нас още сега.

Контакти

E

Работно време

Понеделник – Петък:
08:30 – 17:00ч
Обедна почивка: 12:00 – 12:30ч
Събота и Неделя: почивен ден

E

Лице за контакт

Мариян Ковачев

E

Адрес

Ул. “Евлоги Георгиев” №1, гр. Варна

E

Телефон

Офис: 052/985 888
Moб: 0896/ 494 514

E

Email

info@kovachev.biz

Съобщение

Моля, отбележете преди да продължите*

15 + 10 =