Промяна на обстоятелства

Промяна на обстоятелствата

Счетводна къща Ковачев предлага следните услуги във връзка с промяна в обстоятелствата на фирма:

  • Промяна на наименованието; Смяна на седалище и адрес на управление; Промяна в начина на управление и представителство; Смяна на управители и съдружници /акционери/; Допълване на нови дейности в предмета на дейност; Увеличаване и намаляване до изискуемия минимум на регистриран капитал; Прехвърляне на дружествени дялове  чрез вписване на нови съдружници, които могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица;
  • Прехвърляне на търговски предприятия, преобразуване и преустройство;
  •  Прехвърляне на предприятия на еднолични търговци като съвкупност от права, задължения и фактически отношения върху дружество с ограничена отговорност с и без заличаване на ЕТ;
  •  Преобразуване на търговски дружества по Глава ХVІ от ТЗ чрез промяна в правната форма, вливане, сливане, отделяне, разделяне, прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик на капитала; преустройство на кооперации;
  •  Обявяване на актове, подлежащи на вписване в Търговския регистър;

Контакти

E

Работно време

Понеделник – Петък:
08:30 – 17:00ч
Обедна почивка: 12:00 – 12:30ч
Събота и Неделя: почивен ден

E

Лице за контакт

Мариян Ковачев

E

Адрес

ул. “Евлоги Георгиев” №1, гр. Варна

E

Телефон

Офис: 052/985 888
Moб: 0896/ 494 514

E

Email

info@kovachev.biz

Съобщение

Моля, отбележете преди да продължите*

15 + 6 =