Регистрация на ООД

Счетоводна къща Ковачев се занимава със счетоводно и правно обслужване на юридически и физически лица, което включва  и регистрация на ООД и ЕООД. Първият въпрос, който винаги възниква при решението да се регистрира ООД или ЕООД е какво представляват тези дружества, каква е разликата между тях, какви са предимствата и недостатъците им. В сайта ще представим кратка информация, но все пак консултиране със специалисти в сферата е необходимо при вземането на решение! Нашият екип ще бъде на ваше разположение и ще отговори на всичките Ви въпроси!

Какво трябва да знаете, за да регистрирате ООД 

 • ООД  е дружество с ограничена отговорност, което може да се образува от едно или повече лица. Всеки съдружник има максимална отговорност, равняваща се на неговия дял;
 • Управителят на дружеството може да е лице различно от собствениците на капитала или едновременно да е съдружник и управител. Възможно е дружеството да има двама или повече управляващи, като те могат да работят заедно или поотделно;
 • Учредяването на дружество с ограничена отговорност се извършва чрез подписване на дружествен договор.

Предимства на ООД и ЕООД:

 • Капиталовите дружества отговарят за задълженията си до размера на капитала, а не с личното имущество на съдружниците;
 • Какъвто и вид търговска дейност да извършвате, когато е с ООД или ЕООД плащате плосък данък върху печалбата, дори и да е патентна дейност;
 • Собствениците на ООД или ЕООД не довнасят осигуровки.

Недостатъци:

 • Държавните такси за регистрация на ЕТ са пъти по-ниски, отколкото тези  за регистрация на ООД или ЕООД;
 • ООД или ЕООД се заличават с ликвидация.

С какво ще ви помогнем ние

 • Ще извършим пълна счетоводно-правна консултация за Вас относно избора Ви на форма на регистрация;
 • Ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще Ви помогнем в съставянето на дружествения договор;
 • Ще внесем необходимите държавни такси;
 • След излизане на решението за регистрация, издаване на Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Необходим капитал

От 2009 год. необходимия първоначален капитал за регистриране на ООД е 2 лв.


 

 

Счетоводни услуги

Ние не само предлагаме разнообразие от счетоводни, данъчни и финансови услуги за планиране,но Бъдете уверени, че нашите услуги ще бъдат съобразени не само с вашите текущи нужди, но нужди и нуждите на вашия бизнес за в бъдеще.
научете още

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация,за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.
научете още