Регистрация на ЕТ

Ние от Счетоводна къща Ковачев извършваме регистрация на фирми бързо и качествено и работим с ниски цени. Ако решите да регистрирате своето ЕТ при нас:

Какво трябва  да знаете за ЕТ

ЕТ (еднличен търговец) може да регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в Република България, което не е е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си несъстоятелен и не е осъдено за банкрут.

Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното/бащиното име, с което е известен в обществото.

Ако притежавате ЕТ, който не сте пререгистрирали, независимо от това действаща ли е била фирмата или не, от коя година съществува и т.н. то тогава не можете да открието ново ЕТ на Ваше име.

Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Наследниците му, които приемат предприятието, могат да запазят неговата фирма. В тези случаи към фирменото наименование трябва да се добави името на новия собственик.

 Услугата включва:

  • Консултация относно всички особености около първоначалното вписване на нова фирма, съвет за това какъв тип форма е подходяща за вашия бизнес;
  • Попълване на всички необходими заявления и документи;
  • Съпровождане до нотариус за заверка на нужните документи;
  • Съпровождане до Агенцията по вписванията.

Какво ни е необходимо, за да регистрираме вашата фирма:

  • Данни по лична карта на едноличния собственик;
  • Седалище и адрес на управление на фирмата;
  • 2 варианта на това как желаете да се казва фирмата, ако едното е заето.

Търговският закон Ви дава възможност да извършвате търговска дейност, като регистрирате ЕТ, но подходяща ли е точно тази форма на тръговска дейност точно за вашия бизнес? Дали не е по-добре за Вас да регистрирате фирмата си като ООД или ЕООД? Какви са особеностите на всяка една от тези форми? Нашият експертен персонал е готов ви консултира и да ви помогне да направите правилния избор.

 

Счетоводни услуги

Ние не само предлагаме разнообразие от счетоводни, данъчни и финансови услуги за планиране,но Бъдете уверени, че нашите услуги ще бъдат съобразени не само с вашите текущи нужди, но нужди и нуждите на вашия бизнес за в бъдеще.
научете още

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация,за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.
научете още