Регистрация на фирми

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма или да закриете старото дружество? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация, за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.

 Регистрирайте вашата фирма при нас за да спестите ценно време и пари и да получите:

 • Намаление за първите два месеца от 30% от вашата месечна такса;
 • Безплатно изготвяне на Годишната данъчна декларация и Годишния отчет за дейността;
 • Безплатна регистрация в Комисията за защита на личните данни;
 • Безплатно изготвяне на Инструкции за осигуряване на пожарната безопасност;
 • Професионално изготвяне на документация свързана с различни разрешителни и лицензи за упражняване на съответната дейност.

Какво извършваме за Вас при регистрация на фирма:

 • Проверка за свободно наименование;
 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на фирма, независимо от правната форма;
 • Записване на час при нотариус, за заверка на подписите на необходимите документи;
 • Откриване на набирателна сметка, ако такава е необходима;
 • След излизане на решението за регистрация, издаване на Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Какво ни е необходимо от Вас за регистрация на вашата фирма:

 • Да изберете името на фирмата
 • Да опишете основната дейност
 • Да посочите Седалище и адрес на управление на фирмата
 • Да се избере управител/и
 • Да се внесе капитала и да се вземе удостоверение от банката

Видове регистрации:

Ако вече имате регистрирана фирма и  търсите да осъществите ефективни дълготрайни отношения със счетоводни експерти, на които да имате доверие, ние сме правилният избор за вас. Разгледайте предлаганите от нас счетоводни услуги.


Счетоводни услуги

Ние не само предлагаме разнообразие от счетоводни, данъчни и финансови услуги за планиране,но Бъдете уверени, че нашите услуги ще бъдат съобразени не само с вашите текущи нужди, но нужди и нуждите на вашия бизнес за в бъдеще.
научете още

Регистрация на фирма

Искате да започнете бизнес или да разширите своя, като учредите нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Регистрацията на фирма изиска много време и професионално изготвяне на нужната документация,за което ще Ви помогнем ние от Счетоводна къща Ковачев.
научете още